Pages

Tuesday, August 2, 2011

GANJARAN DAN PAHALA SOLAT TARAWIH

1. Pada hari pertama seorang mukmin akan keluar bebas dari dosanya,seperti pada hari ia dilahirkan oleh ibunya.

2. Pada malam kedua, diampunilah dosanya dan dosa kedua orangtuanya jika mereka adalah orang mukmin

3. Pada malam ketiga, berteriaklah malaikat dari bawah arasy:Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu

4. Malam keempat, diberi pahala seakan-akan membaca Taurat,Injil,Zabur dan Alquran

5. Malam kelima,diberi pahala seperti orang yang bersembahyang di masjidil haram,masjid madinah dan masjid Al-aqsa

6. Malam keenam,diberi pahala orang yang bertawaf di Baitullah dan memintakan ampun baginya segala batu dan pasir

7. Malam ketujuh, ia seakan-akan telah mengalami masa nabi Musa dan membelanya terhadap Firaun dan Haman

8. Malam kedelapan Allah memberikan pahala seperti yang diberikan kepada Nabi Ibrahim as.

9. Malam kesembilan seakan-akan ia telah beribadah kepada Allah seperti ibadahnya Nabi Muhammad S.A.W

10. Malam kesepuluh dikaruniai Allah kebaikan dunia akhirat

11. Malam kesebelas, ia keluar dari dunia bersih bebas dari dosa seperti ia dilahirkan oleh ibunya

12. Malam kedua belas, ia akan tiba dihari kiamat dengan wajah berseri-seri bercahaya seperti bulan purnama

13. Malam ketiga belas, akan tiba dihari kiamat terhindar dari keburukan

14. Pama malam mkeempat belas, ia akan memperoleh kesaksian dari para malaikat bahwa ia telah melakukan sembahyang tarawih ,dan karenanya ia tidak menghadapi hisab

15. Malam kelima belas, pada malaikat membacakan salawat untuk dia

16. Malam keenam belas, Allah mencatat kebebasannya dari api neraka

17. Malam ketujuh belas, diberi pahala nabi-nabi

18. Malam kedelapan belas, ia dipanggil oleh malaikat :Hai hamba Allah,ketahuilah bahwa Allah telah meredhai engkau dan meredhai kedua orang tuamu

19. Malam kesembilanbelas, Allah mengangkat darjatnya dalam syurga firdaus

20. Malam keduapuluh , diberinya pahala para syuhada dan orang-orang soleh

21. Malam keduapuluh satu, Allah membangunkan baginya sebuah rumah dari cahaya di syurga

22. Malam keduapuluh dua, tiba dihari kiamat terhindar dari segala rasa duka dan sesak hati

23. Malam keduapuluh tiga, dibangunkan oleh Allah sebuah kota di dalam syurga

24. Malam keduapuluh empat, dikabulkan oleh Allah dua puluh empat doa daripadanya

25. Malam keduapuluh lima, dibebaskan oleh Allah dari azab dalam kubur

26. Malam keduapuluh enam, diberinya pahala empat puluh tahun

27. Malam keduapuluh tujuh, ia akan melewati sirat secepat kilat

28. Malam keduapuluh lapan, akan diberinya seribu tingkat di syurga

29. Malam keduapuluh Sembilan, diberi Allah pahala seribu kali perjalanan haji yang makbul

30. Malam ketigapuluh, berfirman Allah kepadanya, mandilah dengan air salsabil dan minumlah dari air kautsar,Aku tuhanmu dan engkau hambaKu.